معنی کلمه وارسوویه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وارسوویه . [ ی ِ ] (اِخ ) تلفظی از ورشو. وارشووه پایتخت لهستان . رجوع به ورشو شود.