معنی کلمه ترییس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ترییس . [ ت َ ] (ع مص ) مهتر گردانیدن . (تاج المصادر بیهقی ). و رجوع به ترئیس شود.