معنی کلمه ثقت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثقت . [ ث ِ ق َ ] (ع مص ) استوار داشتن .

اعتماد کردن .

درست شدن .