معنی کلمه محاج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
محاج . [ م َ حاج ج ] (ع اِ) ج ِ مَحَجَّة. (از لسان العرب ). رجوع به محجة شود.