معنی کلمه جاکی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جاکی . (اِخ ) دهی است از دهستان بویراحمد گرمسیری بخش کهگیلویه شهرستان بهبهان . واقع در12 هزارگزی جنوب راه شوسه ٔ آرو به بهبهان . محلی است کوهستانی و گرمسیر و مالاریائی سکنه ٔ آن 300 تن ، مذهب اهالی شیعه و زبان آنها فارسی و لری است . آب مشروب از چشمه و محصول آن غلات برنج ، کنجد، پشم ، لبنیات است شغل مردم آن زراعت و حشم داری . صنایعدستی قالیچه ، جوال ، جاجیم بافی است . راه آن مالرو و سکنه ٔ آن از طائفه ٔ بویراحمدی است . (ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).