معنی کلمه گاویه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گاویه . [ ی ِ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان رودبنه بخش مرکزی شهرستان لاهیجان ، واقع در 14 هزارگزی شمال خاوری لاهیجان و 2 هزارگزی رودبنه جلگه ، معتدل ، مرطوب ، مالاریائی ، دارای 290 تن سکنه ، آب آنجا از حشمت رود و از سفیدرود، محصول آنجا برنج ، ابریشم ، کنف ، غلات ، صیفی ، شغل اهالی پارچه و حصیربافی ، راه آن مالرو است .8 باب دکان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).