معنی کلمه قاسم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاسم . [ س ِ ] (اِخ ) ابن صفوان زهری . تابعی است و یک حدیث مرسل از او نقل شده است . (الاصابه فی تمییز الصحابه چ 1325 جزء 5 ص 282).