معنی کلمه ذروت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذروت . [ ذَرْ وَ ] (ع اِ) ثروت .