معنی کلمه قفط در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قفط. [ ق ِ ] (اِخ ) شهری است به صعید مصر که از زمان امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام بر علویان وقف است . (منتهی الارب ) (معجم البلدان ).