معنی کلمه جلال الدین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جلال الدین . [ ج َ لُدْ دی ] (اِخ ) ابن احمد رومی فقیه حنفی قاهری معروف به قیانی و ملقب به فاضل از دانشمندان و مؤلفان است . او راست شرح بر منار الانوار نسفی . (کشف الظنون ).