معنی کلمه تریتا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تریتا. [ ت ْ ] (اِخ ) در سانسکریت نام فریدون است و رجوع به فریدون ویسنا ج 1 ص 57 و تری تنه شود.