معنی کلمه جلال الدین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جلال الدین . [ ج َ لُدْ دی ] (اِخ ) قریه ای است در چهار فرسنگی جنوب ده کهنه . (فارسنامه ).