معنی کلمه خشک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خشک . [ خ َ ش َ ] (اِ) مقل . کول . مقل مکی . آرد میوه مقل . (یادداشت بخط مؤلف ).