معنی کلمه شاردن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شاردن . [ دَ ] (اِخ ) ژان . سیاح فرانسوی که به سال 1643 م . در شهر پاریس متولد و به سال 1713 م . در شهر لندن وفات یافت . در فاصله ٔ سالهای 1664 - 1677 م . دو بار به ایران مسافرت کرده هر بار شش سال توقف نمود. وی مصنف سفرنامه ای است بنام «سفر به ایران و هند شرقی » این سیاحت نامه را لان گلسن استاد دانشمند در ده مجلد بسال 1811 درشهر پاریس منتشر ساخت . شاردن صورت کتیبه ای از کتیبه های تخت جمشید را در سفرنامه ٔ خود گنجانیده است . در اثر وی اطلاعات جالبی درباره ٔ صفویه وجود دارد. رجوع به ایران باستان ج 1 صص 43 - 44 و تاریخ ادبیات ایران پروفسور ادوارد براون ترجمه ٔ رشید یاسمی ص 93 و سبک شناسی ملک الشعرای بهار ج 1 ص 170 شود. سفرنامه ٔ شاردن به فارسی برگردانیده شده و در طهران بچاپ رسیده است .