معنی کلمه طاهرات در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طاهرات . [ هَِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ طاهرة. زنان پاکیزه .