معنی کلمه جلال آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جلال آباد. [ ج َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان حومه ٔ بخش حومه ٔ شهرستان شهرضا واقع در 15هزارگزی شمال خاوری شهرضا و 4هزارگزی خاور شوسه ٔ شهرضا باصفهان . موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است . سکنه ٔ آن 125 تن . آب آن از قنات و محصول آن غلات ، پنبه ، انگور و انار وشغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان کرباس بافی است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).