معنی کلمه حسن طبری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حسن طبری . [ ح َ س َ ن ِ طَ ب َ ] (اِخ ) ابن علی بن محمدبن علی بن حسن طبرستانی مازندرانی شیعی امامی ، معروف به عماد طبری . در 673 هَ . ق . ساکن قم بود.او راست : «احوال السقیفة» و اربعین بهایی و جز آن که در هدیةالعارفین (ج 1 ص 282) و ذریعه یاد شده است .