معنی کلمه سقو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سقو. [ س َق ْ ق َ ] (اِ) مرضی در اسب . بیماری مانند انفلونزا در اسب . منقو. (یادداشت مؤلف ).