معنی کلمه آخر کتل ناسخند در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
آخر کتل ناسخند. [ خ ِ ک ُ ت َ ل ِ خ َ ] (اِخ ) نام محلی کنار راه لارببستک میان برکه یوزه و انوه در 449هزارگزی شیراز.