معنی کلمه یتیم خانه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یتیم خانه . [ ی َ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) جای پرورش یتیمان . دارالایتام . پرورشگاه .

جای باش دزدان و عیاران . ناظم الاطباء). مأوای دزدان و عیاران . (آنندراج ) : بتان شدند ز عیارپیشگی رامم یتیم خانه ٔ من چون صدف پر از گهر است . سعید اشرف (از آنندراج ). طاقی به دلربایی در دلبری یگانه هست از صدف گهر را گرچه یتیم خانه . محسن تأثیر (از آنندراج ).