معنی کلمه ذره ای در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذره ای . [ ذَرْ رَ / رِ ] (ص نسبی ) منسوب بِذرَة .

(اِ) یک ذرّه .