معنی کلمه مجوح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مجوح . [ م ِج ْ وَ ] (ع ص ) از بیخ برکننده ٔ هر چیز و هلاک کننده ٔ آن . (منتهی الارب ). آنکه هلاک کند هر چیزی را. (ناظم الاطباء).آنکه از بیخ برکند هر چیز را. (از اقرب الموارد).