معنی کلمه دسکرة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دسکرة. [ دَ ک َ رَ ] (اِخ ) قریه ای است در خوزستان . (از معجم البلدان ) (از منتهی الارب ).