معنی کلمه جلابیب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جلابیب . [ ج َ ] (ع اِ)ج ِ جلباب . (از اقرب الموارد) (منتهی الارب ). بمعنی پیراهن و چادر زنان . (آنندراج ). رجوع به جلباب شود.