معنی کلمه دسفارد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دسفارد. [ دِ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان دهدز بخش دهدز شهرستان اهواز. واقع در 30هزارگزی جنوب باختری دهدز. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 6).