معنی کلمه رناء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رناء. [ رَ ] (ع اِ) جمال . (متن اللغة).