معنی کلمه چاقو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چاقو. (اِخ ) ده کوچکی است از بخش زرند شهرستان ساوه . سکنه 14 تن . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 1).