معنی کلمه رمین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رمین . [ رَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کنارک شهرستان چاه بهار واقع در 9هزارگزی شرق چاه بهار و کنار دریای عمان . جلگه ای است گرمسیر و دارای 250 تن سکنه ٔبلوچی و سنی است . آب آن از چاه و باران تأمین می شود و شغل مردم زراعت است . محصولات آن غلات و لبنیات و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).