معنی کلمه علذمی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
علذمی . [ ع َ ذَ می ی ] (ع ص ) حریص . کسی که هرچه بیابد بخورد. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).