معنی کلمه کظوم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کظوم . [ ک َ ] (ع ص ) ستوری که نشخوار نکند. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد).