معنی کلمه قعن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قعن .[ ق َ ع َ ] (ع اِمص ) سخت کوتاهی بینی .

برآمدگی سر بینی . (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). این کلمه از اضداد است . (منتهی الارب ).

گشادگی میان دو پای وقت رفتن . (اقرب الموارد) (منتهی الارب ).

(مص ) کوتاه شدن فاحش بینی .

بلند شدن و ارتفاع سر بینی . (اقرب الموارد).