معنی کلمه پیش درآمد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پیش درآمد. [ دَ م َ ] (ن مف مرکب ) مقدمه .

(مص مرکب مرخم ، اِ مص مرکب ) پیش درآمدن . اقدام . (منتهی الارب ).

اصطلاح موسیقی ) قطعه ای که در آغاز دستگاهی خوانند یا نوازند. برداشت .