معنی کلمه خشب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خشب . [ خ َ ش َ ](اِخ ) از فرودگاههای یمن است . (از معجم البلدان ).