معنی کلمه شماذ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شماذ. [ ش َ ] (ع مص ) آبستن گردیدن ماده شتر و دم خود را دروا داشتن . و رجوع به شمذ شود.

برداشتن ازار خود را.

گشن یافتن خرمابن . (از اقرب الموارد) (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).

پر کردن زن شرم خود را به پاره ٔ رکوی تا زهدان وی بیرون نیفتد. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).