معنی کلمه قعلچی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قعلچی . [ ق َ ] (اِ) میرشکار. (آنندراج از غیاث اللغات ).