معنی کلمه جکر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جکر. [ ج َ ک َ ] (ع مص ) حاجتمند شدن . (منتهی الارب ).

اصرار ورزیدن در بیع. (اقرب الموارد)

غضبناک کردن . خشمگین ساختن . (دزی ).