معنی کلمه هاماکسیت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هاماکسیت . (اِخ ) نام شهری بوده است درآسیای صغیر مجاور دریا که در زمان پادشاهی اشکانیان جزو مستملکات ایران بوده است . برای اطلاع بیشتر رجوع به ایران باستان تألیف حسن پیرنیا ج 2 ص 1100 شود.