معنی کلمه شم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شم . [ ش ُ ](ص ) مخفف شوم . شوم . بدیمن . منحوس . (ناظم الاطباء).