معنی کلمه سفیک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سفیک . [ س َ ] (ع ص ) خون ریخته . (منتهی الارب ).