معنی کلمه حسن حضرمی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حسن حضرمی . [ ح َ س َ ن ِ ح َ رَ ] (اِخ ) ابن علی . او راست : کتاب الحدیث . (ذریعه ج 6 ص 322 بنقل از فهرست شیخ طوسی ).