معنی کلمه قعط در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قعط. [ ق َ ] (ع اِ) گوسپندان بسیار. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ).