معنی کلمه نصرآباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نصرآباد. [ ن َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بام بخش صفی آباد شهرستان سبزوار. در 37 هزارگزی شمال غربی صفی آباد، در جلگه ٔ معتدل هوایی واقع است و 212تن سکنه دارد. آبش از قنات ، محصولش غلات و پنبه ، شغل اهالی زراعت است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9).