معنی کلمه گوهرکوه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گوهرکوه . [ گ َ/ گُو هََ ] (اِخ ) یکی از دهستانهای نه گانه ٔ بخش خاش شهرستان زاهدان . این دهستان در باختر خاش قرار گرفته است و راه فرعی خاش به نرماشیر از این دهستان میگذرد و حدود آن به شرح زیر است : از شمال به دهستان اسگل آباد، از خاور به دهستان کلنگور، از جنوب به دهستان کارواند، از باختر به دهستان بزمان از شهرستان ایرانشهر. محلی جلگه با تپه های خاکی و هوای آن گرم معتدل است و آب آن از قنات ، چشمه و چاه تأمین میگردد و بیشتر ساکنان دهستان چادرنشین هستند. محصول عمده ٔ آن : غلات ، ذرت و لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله داری است . از ده آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده است . و جمعیت آن دوهزار تن است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).