معنی کلمه نصرآباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نصرآباد. [ ن َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان زاوه بخش حومه ٔ شهرستان تربت حیدریه در 15 هزارگزی مشرق تربت حیدریه بر سر راه باخرز به خواف ، در جلگه ٔ معتدل هوائی واقع است و 256 تن سکنه دارد. آبش از قنات محصولش غلات ، شغل اهالی زراعت و کرباس بافی است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9).