معنی کلمه شلوه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شلوه . [ ش ِل ْ وِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان مغان بخش گرمی شهرستان اردبیل . سکنه ٔ آن 242 تن . آب آن از چشمه . محصول عمده ٔ آنجا غلات و حبوب . در دو محل به فاصله ٔ دوهزارگز بنام شلوه ٔ بالا و شلوه ٔ پایین مشهور. سکنه ٔ شلوه ٔ بالا 135 تن است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).