معنی کلمه عباآت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
عباآت . [ ع َ ] (ع اِ) ج ِ عَباءَة. نوعی از گلیم . (منتهی الارب ). رجوع به عباءة شود.