معنی کلمه ژوآنیی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژوآنیی . [ آن ْ ] (اِخ ) نام کرسی بخش یُن ، واقع در 25کیلومتری شمال غربی اُکسر، دارای راه آهن و 6671 تن سکنه .