معنی کلمه بخست در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بخست . [ ب ُخ ْ خ َ ] (اِ) صدا و آواز دماغ در خواب ، و آن را بعربی غطیط خوانند. (از برهان قاطع) (از آنندراج ) (از هفت قلزم ) (انجمن آرا). غطیط صدا و آواز بینی در خواب . (ناظم الاطباء). فخة. فخیخ . (یادداشت مؤلف ). خرخر. - بخست کردن ؛ خرخر کردن خفته و جز آن . غطیط. (مجمل اللغة از یادداشت مؤلف ).