معنی کلمه نصر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نصر. [ ن َ ] (اِخ ) ابن عبداﷲ،مکنی به ابومالک و معروف به کیدر، در اواخر عهد مأمون عباسی به سال 217 هَ . ق . والی مصر شد و تا اوایل زمان المعتصم باﷲ نیز همین منصب را داشت ، به سال 219 هَ . ق . درگذشت . رجوع به الاعلام زرکلی ج 8 ص 344 و النجوم الزاهرة ج 2 ص 218 و الولاة و القضاة ص 193 شود.