معنی کلمه دستگرد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دستگرد. [ دَ گ ِ ] (اِ) دسکره . دستجرد. قریه .

زمین هموار.

زمین و ملک زراعتی .

بنایی مانند کوشک که گرد آن خانه ها باشد. و رجوع به دسکره شود.